www.alterlleida.com

Presentació


www.alterlleida.com
es presenta com un espai virtual independent per a la difusió de la cultura alternativa a la ciutat de Lleida i entorn.

Aquesta web està dirigida a aquelles persones amb inquietuds que difereixen dels valors dominants convencionals, a aquelles persones que busquen la profunditat i l’autenticitat en la vida quotidiana, a aquelles persones creadores i d’esperit lliure.


El Valor de la Cultura Alternativa

La cultura alternativa acumula tots aquells pensaments i actituds dissidents de la cultura oficial i tradicional. Més que la rebel·lió de la contracultura i el soterrament estrany del underground, la cultura alternativa ofereix noves possibilitats d'afrontar els reptes que el present i el futur depara a la humanitat. Els àmbits en els que és vol desenvolupar aquest projecte són:

El retrobament amb l’agricultura clàssica (ecològica, sense transgènics).
La recuperació dels mètodes de salut natural ( medicines ancestrals holístiques, medicina naturista, teràpies naturals, no vacunació).
Els moviments mediambientals (ecologisme, reciclatge, bioconstrucció, geobiologia, drets animals, vegetarianisme, energies renovables).
Els moviments socio-apolítics i neopolítics (alterglobalització, voluntariat, plataformes veïnals, gestió autodependent, renda bàsica, sincretisme cultural).
La reformulació de la qualitat de vida (part natural, alletament materna, educació lliure, downshifting, slow-food, reducció del consum).
Els moviments artístics essencials (teatre, poesia, i qualsevol expressió artística profunda i sanadora).
Atracció pel misteri i lo desconegut (espiritualitat fora de les religions, física quàntica, psicologia transpersonal, gnosticisme de les cultures antigues).

Vivim en un moment excepcional de la història; allò que fa uns segles, o tan sols unes dècades, era un pensament o una activitat objectiu d’extermini per part del poder i els valors dominants, ara pot ser l’essència per a un nou rumb de la societat. Tot depèn de les eleccions que cadascun fem. Trobar alternatives vàlides per aquelles coses que no funcionen ens aproparà al concepte real de Llibertat.


Objectius

Aquest portal web te com a principals objectius:

Dignificar la Cultura Alternativa com un fet proper a l'intelectualisme d'avantguarda i no pas com una corrent cultural marginal.
Facilitar la trobada d’informació dels diferents actes i activitats afins a la cultura alternativa de Lleida.
Facilitar la bona planificació d'events alternatius a Lleida i el seu entorn.
Ficar en contacte les persones que busquen formació alternativa amb els professionals que l’ofereixen mitjançant, cursos, tallers, conferències, exposicions, etc.
Fer crítica cordial de les diferents actituds socials que perjudiquen la coexistència harmònica dels individus amb el seu entorn.


Gestió

Aquesta web és administrada per tres entitats que treballen per una nova consciència local i planetària: L'associació ACSI (Associació per a la Conscienciació de la Salut Integral, Reg. Generalitat Sec. 1era Núm 2450, Reg. Municipal Núm 261), fundada a Lleida el 1999 i amb una amplia experiència en la difusió d’iniciatives en l’àmbit de la salut integral i la cultura alternativa; Espiral, Centre de Cultura Integral, on es treballa amb tècniques i teràpies per redescobrir el potencial humà; i el Partit Neopolític SOC - Societat Civil, que aspira a representar políticament en els llocs de decisió a aquell sector social que vol convertir les utopies en realitat.


Funcionament de l'Agenda


La publicació de tots els events de l'Agenda és totalment gratuïta
(independentment si són gratuïtes per l'assistent o no).
Les actualitzacions es realitzen diariament. L'Agenda té una vista de 2 mesos. Les estadístiques del blog es mostraran als usuaris mensualment.
Es publicaran aquelles activitats que continguin les següents dades: títol de l'acte, dia, hora i lloc on es realitza, i telèfon o e-mail de contacte si s'escau.
ACSI es reserva el criteri de publicar la informació que arribi a la seva redacció.


Donacions

Si creieu en l'ultilitat i benefici d'aquest projecte i també voleu fer una aportació econòmica qualsevol, el nostre número de compte és el 2100-4307-61-2100133927. Moltísimes gràcies per les vostres donacions, doncs són l'única font de finançament d'alterlleida.com.Espais publicitaris


Degut a la bona acollida d'aquest projecte, de moment els espais publicitaris són gratuits. L'espai dedicat als patrocinadors és limitat i rotatori.
Aquells que vulguin aparèixer a la web seran anunciats per ordre de sol·licitud. Fiqueu-vos en contacte amb nosaltres via e-mail alterlleida@orange.es o per telèfon 607 292 606. L'administració de la web es reserva el dret d'acceptar o no les peticions dels possibles patrocinadors.

tornar